Fritidsverksamhet

Fritidshem

Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för fritids verksamhet.

Fritidshemsverksamheten är bland annat inriktad på skapade verksamhet, lek och spel. Närheten till Årstas naturområden gör också att det finns möjligheter att leka i skogen - som till exempel; bygga koja och gå naturstigar m.m. Vi sätter elevens behov i centrum och planerar verksamheten utifrån det. Vi på fritidshemmet bygger upp och förstärker grunder för elevernas utbildning genom att bl.a. erbjuda alla elever möjlighet till utveckling av sociala kompetenser.

Att få möjlighet och lust att lära sig nya saker samt använda sig av sina kunskaper på ett kreativt sätt. Alla elever erbjuds på fritids möjligheter att i en pedagogisk miljö utvecklas på så många plan som möjligt.

Morgon- och kvälls omsorgen (öppning och stängningsfritids) bedrivs utifrån ett perspektiv att varje elev ska möjlighet att själva välja utifrån sitt egna behov.

Rast verksamheten på Skanskvarnsskolan ska vara meningsfull, trygg och innehållsrik. Grundläggande målsättning för rast verksamheten på Skanskvarnsskolan är att alla elever får ingå i olika erfarenhetssammanhang där de får möjlighet att lära sig något nytt, gör något meningsfullt och är trygga. Rast värdar startar upp lekar/aktiviteter som över tid tas över av eleverna själva.

 

Fritidsklubben

Draken är en fritidsklubb för mellanstadiet (Åk4-6) och är en så kallad öppen fritidsverksamhet. Det innebär att klubben är en frivillig verksamhet. Barnen får själva välja vilka aktiviteter de ska göra eller delta i. Föräldrar och barn bestämmer själva hur ofta, om och när barnet ska vara på fritidsklubben

Skillnad mellan fritidsklubb och fritidshem:

I öppen fritidsverksamhet är barnen inte inskrivna. Från och med höstterminen det år då eleven fyller tio år får kommunen erbjuda öppen fritidsverksamhet istället för fritidshem (om eleven inte på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem).

Fritidsklubbens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Dela: