Till innehåll på sidan

Bibliotek

Skanskvarnsskolan har ett välfyllt skolbibliotek. Vi har skönlitteratur och facklitteratur. Dessutom finns referenslitteratur.

Skolbiblioteket är inte bara böcker utan en pedagogisk resurs i undervisning och skolarbete, en plats att söka kunskap. En plats som inspirerar eleverna att söka kunskap i linje med läroplanens mål och intentioner. Att kritiskt kunna granska och värdera information, är en viktig förmåga att utveckla. För att kunna verka aktivt i vår demokrati.

Biblioteket är också en plats dit man kan gå om man vill sitta ner och läsa i lugn och ro. 

Öppet alla dagar 8:30 - 11:30

Välkommen till Skanskvarnsskolans bibliotek.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Skanskvarnsskolan har ett välfyllt skolbibliotek. Vi har skönlitteratur och facklitteratur. Dessutom finns referenslitteratur.