Bibliotek

Skanskvarnsskolan har en heltidsanställd biblioteksassistent. Vi har skönlitteratur och facklitteratur. Dessutom finns referenslitteratur.

Skolbiblioteket är inte bara böcker utan en pedagogisk resurs i undervisning och skolarbete, en plats att söka kunskap. Just nu är skolbiblioteket under utveckling för att vara en plats som inspirerar eleverna att söka kunskap i linje med läroplanens mål och intentioner. Att kritiskt kunna granska och värdera information är en viktig förmåga att utveckla för att kunna verka aktivt i vår demokrati.

Biblioteket är också en plats dit man kan gå om man vill sitta ner och läsa i lugn och ro. 

Välkommen till Skanskvarnsskolans bibliotek.

Dela:
Kategorier: