Till innehåll på sidan

För elever och vårdnadshavare

Är du vårdnadshavare och har barn på skolan så finns nu all information på den nya Skolplattformen.

Dela:

SIRIS

SIRIS är en webbplats där Skolverket har samlat information om skolors kvalitet och resultat och är Skolverkets sätt att göra den information som de samlat in eller själv producerat om skolors verksamhet och resultat mer tillgänglig. SIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitets Informations System.

Till SIRIS

Ledighet

Elever kan inte ta semester från skolan, även om de åtar sig att ta igen det de missat. Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete för att nå mål och kriterier. Elevernas skoldag är att betrakta som deras arbete. Vi vet att en utlandsresa eller en skidresa kan vara oerhört lärorikt för våra elever. Vi vet också att det kan vara svårt och dyrt att förlägga familjens resor till skolloven, men eleverna har många veckors lov från skolan och när det är termin tycker vi att det är viktigt att de deltar i all skolundervisning. Det kan finnas extra tungt vägande skäl för att ändå få ledigt. Finns sådana personliga skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökan så att klassansvarig kan göra en bedömning i varje enskilt fall för att tillstyrka eller avstyrka ansökan. Var ute i god tid!

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn ska du använda blanketten

Ansökan om ledighet.

 

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas innan klockan 08.00 varje dag du är frånvarande.