Till innehåll på sidan

Fritidsverksamhet

På Skanskvarnsskolan erbjuds fritidsverksamhet för ditt barn i flera former, beroende på ditt barns ålder.

Stockholms stads fritidsverksamhet beskrivs med frågor och svar på stadens webbplats.

Rastverksamhet

Rastverksamheten på Skanskvarnsskolan ska vara:

  • meningsfull
  • trygg 
  • innehållsrik

Våra rastvärdar startar upp lekar och aktiviteter som så småningom tas över av ditt barn tillsammans med sina kompisar.

Fritidshem

På våra fritidshem erbjuder vi :

  • öppning- och stängning (morgon- och kvällsomsorg) utifrån ditt och ditt barns önskemål
  • skapade verksamhet
  • lek och spel

Närheten till Årstas naturområden gör att det finns möjligheter att leka i skogen. Till exempel att bygga koja och gå naturstigar.
Vi sätter ditt barns behov i centrum och planerar verksamheten utifrån det.
På fritidshemmet bygger upp och förstärker grunder för ditt barns utbildning genom att:

  • träna sociala kompetenser
  • möjlighet och lust att lära sig nya saker
  • använda sig av sina kunskaper på ett kreativt sätt

Fritidsklubben

Draken är en fritidsklubb, en öppen fritidsverksamhet för mellanstadiet, årskurs 4-6. Klubben är frivillig. Ditt barn får själv välja vilka aktiviteter hen ska göra eller delta i.
Du och ditt barn bestämmer själva hur ofta, om och när barnet ska vara på fritidsklubben

Dela:
Kategorier: