Om skolan

Skanskvarnsskolan är en grundskola med flera verksamheter under samma tak. I skolan går cirka 500 elever i skolår F-9. Skolan är naturskönt belägen nära Årstaviken och Årstaskogen.

Skolbyggnaden som uppfördes på 1940-talet och stod klar 1945. Kommunikationerna till skolan är bra med T-bana och tvärbanan till Gullmarsplan och därefter buss eller cirka 5 minuters promenad. 

På skolan finns grundskoleklasser från förskoleklass till och med år 6. Skolbarnsomsorg erbjuds från förskoleklass till och med år 3 och för mellanstadieeleverna finns en fritidsklubb.

Skolan har ett särskilt uppdrag att ta emot elever med funktionsnedsättning- rörelsehinder från åk F-9. Verksamheten vänder sig till elever som har behov av undervisning i ett mindre sammanhang och mer vuxenstöd för att nå målen och behov av habiliterande insatser i anslutning skoldagen eller under fritidstid.

Vår utgångspunkt är att skolan skall ses som en inkluderande skola för alla elever oavsett förutsättningar och behov.

 

Dela:
Kategorier: