Arbetslag

Lågstadiet Fyra arbetslag med förskoleklass - åk 2 och ett arbetslag åk 3
Mellanstadiet åk 4-6
RH åk 1-9