Elevhälsa

Enligt skollagen ingår elevhälsans medicinska del som en del i skolans
samlade elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala
och specialpedagogiska insatser.

Vårt uppdrag är främst förebyggande.

Det här är elevhälsa

Antal: 3