Till innehåll på sidan

Skolråd

Forum

Skolrådet har två huvuduppgifter:
- Vara ett forum för att föra fram förslag och synpunkter i de frågor som rör skolan som helhet.
- Utbyta information om kommande beslut i frågor som rör skolans verksamhet. Det är av intresse för skolans alla elever och vårdnadshavare.

Representant i skolrådet:
- Vårdnadshavarens uppgift i skolrådet är att vara kännare och verka för skolan som helhet
- Hålla sig uppdaterad om skolans grundläggande policy, organisation med mera
- Engagera sig i skolövergripande frågor
- Vara föräldrarösten – inte representera sin klass

Dela: