Till innehåll på sidan

Bibliotek

Antal: 1

  • Bibliotek

    Skolbiblioteket är inte bara böcker utan en pedagogisk resurs i undervisning och skolarbete, en plats att söka kunskap. En plats som inspirerar eleverna att söka kunskap i linje med läroplanens mål och intentioner.

    Kategorier: