Till innehåll på sidan

Frånvaro

Här hittar du information som är relaterad till kategorin Frånvaro.

Ska du fylla i en ledighetsansökan, läs detta först:

Elever kan inte ta semester från skolan, även om de åtar sig att ta igen det de missat.

Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete för att nå mål och kriterier. Elevernas skoldag är att betrakta som deras arbete. Vi vet att en utlandsresa eller en skidresa kan vara oerhört lärorikt för våra elever. Vi vet också att det kan vara svårt och dyrt att förlägga familjens resor till skolloven, men eleverna har många veckors lov från skolan och när det är termin tycker vi att det är viktigt att de deltar i all skolundervisning.

Det kan finnas extra tungt vägande skäl för att ändå få ledigt. Finns sådana personliga skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökan så att klassansvarig kan göra en bedömning i varje enskilt fall för att tillstyrka eller avstyrka ansökan.

Var ute i god tid